Jag häftet framsida

20140421-141118.jpg

20140421-141133.jpg

20140421-141204.jpg

20140421-153112.jpg

Advertisements

Svar på respons!

Du har ritat jätte fina bilder! Hur ser framsidan ut? har du börjat jobba på den?

svar: Tack nej tyvärr har jag inte hunnit börja jobba på framsidan av Min morgon inte än.  Jag jobbar fortfarande på innehållet. 

Lektion, reflektion 3 april

En bild säger mer än tusen ord, eller? Vad berättar den här bilden om var du befinner dig i ditt skapande just nu?

Svar:  Bilden säger mycket om hur långt jag har hunnit i mitt min morgon arbete. Jag har bara hunnit skissa fram konturerna ännu som är en väldigt grundläggande mall för hur färgerna kommer placeras.  Den säger också mycket om hur jag jobbar. I bilden ser man en linjal, penna och sudd. Och om man kollar noga ser man mycket suddgummis smulor som kommer från det så pass mycket sudd jag har använt för att få fram en bra bild. 

Tack för din beskrivning och tolkning. Vad tror du rör sig i mannens huvud där han står? Vad var det som gjorde att du fastnade just för den här målningen? och Hej!
Det var en tydlig och klar beskrivning. Man behövde inte kolla på bilden utan man kunde måla upp bilden i huvudet! Vem har målat tavlan?

Svar till båda: Han som har målat tavlan heter Giorgio de Chirico och tavlan heter Barnets hjärna. Jag fastnade främst för bilden för den känns mystisk och gammaldags. Som jag kanske nämnde i  min ursprungliga text drar jag dels kopplingar till religiösa motiv. Dels för det ligger en bok på bordet, som jag tolkar som en bibel och genom sättet han blundar som skapar någon slags harmoni inom honom och som jag nämnde i texten får jag en känsla som jag drar kopplingar till en gammaldags variant av katolska Italien. Jag gillar historia och mystik som får hjärnan att börja tänka, vilket bilden verkligen gör.  Det känns som att det finns en historia bakom bilden, så som jag nämnde tycker jag om historia.  Men det är bara mina tolkningar som troligen verkligigen inte är den officiella tanken bakom bilden utan något helt annat. Jag får också en tanke att den inte behöver alls ha med religion att göra utan att den ska vara mystisk och drömlik. Jag gillar bilder man kan dra egna slutsatser ur, som just den här bilden, det är därför jag valde den. Reflektioner om årets termin hittills

I år har jag skrivit om min konstnär och skapat ett konstverk som ska ha koppling till honom. Jag tycker jag har gjort det arbetet riktigt bra för att jag såg till att få det noggrant. Jag har lärt mig mycket om hela konceptet dokumentär fotografi genom att det var det huvudsakliga min konstnär höll på med, exempel att jag har svårt att inte planera när jag tar ett foto, och när jag försökte ta ett foto som skulle vara min tolkning av konstnären, lärde jag mig att det är mycket planering i oplannering. Vad jag menar med det är att man måste se till att planera inställningar i kameran som ISO, slutartid osv, vilket måste passa till dem mesta lägen, för att inte missa bra ögonblick att fånga ett motiv. Jag har också lärt mig ett helt annat sätt att tänka i fotografi genom att läsa intervjuer med min konstnär. Till exempelvis att man ska se fotografi som en mer värdefull konst. Jag är inte helt klar med fet arbetet än för att jag har inte gjort klart analysen av ett konstnär eller lagt in mer bilder så att blir en bild serie. Jag har lärt mig mer om att skissa grunden för en bild, att man måste vara noga med att få bra balans i bilden så att det förhåller sig till verkligheten.